TarihZaferlerimiz

Pelekanon Zaferi

O

rhan Gazi, Bursa’yı fethedince, Beyliğin idaresini Bursa’ya taşıdı. Artık Bursa Osmanlı’nın başkentidir. Bursa’ın elinden çıktığını gören Bizans büyük bir endişeye kapıldı. Şimdi sırada İznik vardı. İznik, Bizans için olduğu kadar, Hıristiyan batı içinde mânevi ağırlığı olan önemli bir şehirdi. 

Orhan Gazi İznik’in üzerine yürüdü ve kısa bir kuşatmadan sonra şehri teslim aldı. Daha sonra Kocaeli yarımadasındaki kaleleri alıp Bizans’a yaklaşması Bizans İmparatoru III. Andronikos’u telaşa düşürdü.
 
Bursa’da olduğu gibi, sadece İznik Tekfuru ailesi ile birlikte Bizans’a gitti. Halktan şehri terk eden kimse olmadı. Her zaman olduğu gibi gayr-ı Müslim halk, şehrin Osmanlı idaresine geçtiğine sevinmişti. 

Orhan Bey’in İznik’i alması Bizans’ı iyiden iyiye çileden çıkarmıştı. Bizans’ın hazırladığı bir ordu boğazı geçerek Üsküdar’dan İznik’e doğru hareket etti. Orhan Gazi komutasındaki ordu da İznik’ten hareket etti, her iki ordu Darıca civarında karşı karşıya geldi. Yapılan savaşta Bizans ordusu ağır bir yenilgiye uğradı(1329). Yaralanan imparator canını zorlukla kurtarabildi. İmparator önce, karargah olarak kullandığı ve Darıca ile Tuzla arasında bulunan Tavşancıl Kalesine oradan da İstanbul’a kaçtı. 

Bu Osmanlı tarihinde kazanılan ilk meydan savaşıdır. Tarihçilerin verdiği bilgiye göre, Osmanlı ordusunun on bine yakın mevcudu vardı, karşı tarafın ise bunun iki katı idi.

İznik’in fethinden sonra Darıca’da “Pelekanon” mevkiinde kazanılan bu zafer neticesinde Marmara’nın Anadolu kıyı şeridinin büyük kısmı Osmanlılar’ın eline geçti. Şimdi Orhan Gazi’nin önünde Marmara’nın karşı yakası ve Bizans vardı.

Orhan Gazi, büyük oğlu Süleyman’ı Marmara’nın karşı yakasına bugünkü adıyla Trakya’ya; Konur Alp ve Abdurrahman Gazi’yi de İstanbul boğazının çevresindeki kalelerin fethine gönderdi. 

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 7