Kültür

Osmanlı Devleti Bütün Esnafı Hassasiyetle Kontrol Ederdi

*  Sadık Albayrak

Osmanlı Devleti fakir halkın mağdur olmaması için kalaycıları dahi takip ediyordu. Konu ile ilgili Osmanlı Arşivi’nden bir vesika aşağıdadır:

 

Ramazan ayı yaklaştığında halkın bakır kaplarını kalaylatmaları alışılagelmiş işlerdendir. Eskiden kalaycıların, kalaylanacak kapları denizden elde edilen ince kum ile yıkayarak, temizlemeleri adetten olduğu halde, bir süreden beri, bakır kapların Hasköy’de bulunan humbarahanelerde üretilen demir artığı kum kullanılarak temizlenmekte olduğu; bu kumun bakır kaplara zarar vermesi ve fakir kişilerin bakır kaplarının, ince olmaları nedeniyle bir kez kalaylandıklarında harap oldukları anlaşılmış olduğundan, bundan böyle söz konusu esnafın eskiden olduğu gibi denizden alınmış ince kum kullanmaları ve dükkânlarında demir kumu bulundurmamaları tembih edilmiştir.

 

Kaynak: 3 Recep 1215 (21 Kasım 1800)

(İstanbul Kadılığı, Sicil 201, Sayfa 76/b, III. Selim Devri)

 

* * *

Bu metin, kıymetli Türkistan Birliği okuyucuları için şâyân-ı tavsiye telakki edildiğinden Türk Alemiyiz websayfasından iktibas edilerek nazar-ı dikkatinize takdim edilmiştir. Muhtevası ve paylaştığı fikirler tamamen yazarına aittir.

 

 

 

İlgili Gönderiler

1 / 19