TarihTürkiye’deki Türk Dünyası

Osman Kılıç

1

resim

920 tarihinde, Bulgaristan’ın Razgrad Sancağına bağlı Kılıç köyünde doğdu.  İlkokulu kendi  köyünde bitirdi. Orta Okulu ise Razgrad Türk Rüştüyesinde okudu. Sonra Şumnu’daki  ‘’Nüvvab’’ okuluna girdi. Nüvab’ı  ikmal ettikten sonra aynı okula müderris olarak tayin oldu. 22 Kasım 1942 yılında, Hocazade efendinin torunu  Nezihe hanımla evlendi. Bir kız çocuğu dünyaya geldi. 

1944 yılında Kızılordu’nun yardımıyla Bulgaristan’da Komünistler iktidara geldiler. Memelekette esaslı değişiklikler oldu. İşte o tarihten sonra  Türk azınlığı için kara günler başladı.

Komunist Rejim emellerine ulaşabilmek için Osman Kılıcı ve Nüvvab mektebini engel görüyordu. Bu sebeble 1948 yılının Eylül ayında Osman Kılıç,  Türkiye lehine  casusluk suçu isnadiyle idama mahkum  edildi. Kılıç, ayağında pranga, üç sene, Temyizden idam kararının tasdikini bekledi.

Nihayet 1951 yılında  Türkiye hükümetinin müdahalesi neticesinde, idamdan kurtuldu. Bu karar, Bulgaristan Cumhurbaşkanı tarafından müebbet hapse çevrildi. 15 sene Bulgaristan hapishanelerinde çile çektikten sonra 15 gün zarfında Bulgaristan’ı terk etmeye mecbur bırakıldı.  Eşi ve küçük kızıyla birlikte 1965 yılında Anavatana geldi. Dışişleri Bakanlığına intisap etti. Aynı zamanda 10 sene TRT Dış yayınlarında Mütercim-Spiker olarak çalıştı. Ayrıca Kara Kuvvetleri Dil Okulunda  hocalık yaptı. Daha sonra dış göreve tayin oldu . 8 sene Belgrad Büyük Elçiliğimizde görev yaptı. 1984 yılının başında emekli oldu. İlk eseri kendi hayatını anlatan  “Kader Kurbanı” nı  yazdı. Bu eseriyle de 1989 yılında, yılın yazarı ünvanını kazandı. 

Osman Kılıç 91 yaşında Bulgaristan’da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün heyetine katıldı. Tam 46 yıl sonra memleketini görme heyecanını yaşadı. Osman Kılıç, öğrenim gördüğü ve daha sonra medresesinde hocalık yaptığı Şerif Halil Paşa Camisini Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte gezerken o döneme dair hatıralarını da paylaştı. Medrese içindeki kütüphane ve sınıflarından bahseden Kılıç, medrese yakınlarında kaldığı yeri de Cumhurbaşkanı Gül’e eliyle işaret etti. Osman Kılıç, Cumhurbaşkanı Gül’e kendisini Bulgaristan ziyaretine davet etmesinden dolayı da şükran duyduğunu söyledi.

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 7