TarihZaferlerimiz

Moskova Zaferi

S

ultan II. Selim Han, Kıbrıs’ın fethinden sonra Kırım Hanı’na
bir miktar asker ve top göndererek Rusya içlerine bir sefer yapmasını emretti.
Bunun üzerine 1571 baharında harekete geçen Devlet Giray Han 120.000 kişilik
süvariden meydana gelen ordusuyla Rusya üzerine yürüdü.

Çok süratli hareket
eden Devlet Giray yaptığı muharebelerinde Rus ordularını onbinlerce zaiyât
verdirerek dağıttı.

Moskova’dan 150.000 esirle dönen Devlet Giray Han, bu zafer
üzerine “Taht-alan” lakabıyla
anıldı.

Ertesi yıl tekrar sefere çıkan Devlet Giray Han Oka Nehri’ne
kadar ulaştı. Bu başarıları üzerine II.Selim Han murassâ kılıç, hil’at ve “Name-i Hümayun” göndererek Devlet
Girayı tebrik etti.

Rus Çarı, Osmanlı Devlet’ine bağlı Kırım Hanlığı’na yılda 60.000
altın vergi vermeyi kabul ederek barış yaptı.

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 7