Muhteşem MimarimizTarih

İstanbul’da Zerafet Timsali Bağdat Köşkü

T

opkapı
Sarayı’nın köşklerinden en güzeli Bağdat Köşkü’dür. 1639’da Sultan 4.Murat
tarafından, Bağdat’ın zaptından sonra, bu zaferin hatırasına yaptırılmıştır.
Mimari Kasım Ağa’dır.

Köşk sekiz
cephelidir. Dört girinti dört çıkıntı ve kubbe saçağı ile orijinal bir mimariye
sahiptir. Çepçevre saçağın tavanı dört köşe çitalarla yapılmıştır ve mermer
sütunlar tarafından tutul kaplama bir küre sarkar.

Köşkün üç
kapısı ve yirmi iki penceresi vardır. Kapılar, pencereler ve dolaplar fildişi
ve sedeflerle, duvarlar ve kemerler çinilerle süslenmiştir. Köşkün bakir ocağı,
bu ocağın yanlarındaki gömme gözler, gözlerin çevresindeki çiniler essiz bir
sanat eseridir.

Bağdat
Köşkü’nün güzelliğini arttıran özelliklerinden biri de, balkonunun, İstanbul’un
en geniş ve en güzel manzarasını kucaklamasıdır.

Sultan
Dördüncü Murad Hanın emriyle Bağdat Zaferinin hatırası olarak 1639 yılında
yaptırılan köşk. Topkapı Sarayında köşklerin bulunduğu dördüncü avludadır.
Haliç’e bakmaktadır. Köşkün planı sekizgen şeklinde olup, Revan Köşkünün
planına benzemektedir.

Köşkün üstü
kubbe ile örtülüdür. Bina, kesme taştan geniş ayaklar üzerine oturtulmuştur.
Dış cephesi alt pencerelerin bitimine kadar renkli mermerlerle süslü,
pencerelerin bitiminde saçaklara kadar olan kısım ise 17. yüzyıl çinileri ile
tezyin edilmiştir. On yedinci asır, çinicilik, camcılık, billurculuk,
sedefçilik, hattatlık ve nakkaşlık sanatının en ince, en güzel ve en üstün
seviyesi Bağdat Köşkünde görülebilir. Köşkün süslemelerindeki ayet-i kerimeler,
sarayın meşhur hattatlarından Tophaneli Mahmud Çelebi tarafından yazılmıştır.

Köşkün içi
adeta bir çini müzesidir. Sanat şaheseri pencereleri ve sedef kakmalı
dolapların güzelliği insanı hayrete düşürmektedir. Ayrıca pek mühim ve güzel
bir kütüphanesi vardır.

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 7