TarihZaferlerimiz

İsmail Zaferi

S

ultan III. Selim Han zamanında Osmanlı ordusun bir kolu da Cezayirli Hasan Paşa  Karadenizin kuzeyinde İsmail’de bulunuyordu. Rus ordusu General Saltimof kumandasında İsmail kalesini muhasara ediyordu. İsmail’i kuşatan Rus kuvvetleri Cezayirli Hasan Paşa’nın şiddetli taarruzuyla ağır bir mağlubiyete uğrayarak geri çekildiler. (23 Eylül 1789)
Ruslar kaçarken Osmanlı suarileri tarafından ağır zaiyatlar verdirilerek toparlanmalarına mani olundu. Bu suretle Osmanlı ordusunun Boza suyu yenilgesinin intikamı İsmail Zaferi ile alınmış olundu.

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 7