Medeniyetimiz

Hattat Sultan Mahmud Han

B

resim

irçok Osmanlı Padişahı gibi Sultan 2. Mahmud Han da iyi bir hattattı. Yazıya merakı daha şehzadeliği döneminde başlamış ve iyi bir hattat olarak yetiştirilmişti. Saray-ı Hümayun’un hat hocalarından Kebecizade Mehmet Vasfi Efendi’den “mektuplaşmak suretiyle’’ sülüs ve nesih meşk etmiş, şehzadeliğinin son yıllarında bir hilye yazarak icazet almaya hak kazanmıştır (1807). Aynı tarihlerde iki adet Kur’an-ı Kerim’de yazmıştır. 
Padişah olduktan sonra da hatla meşgul olmaya devam etmiş, hat sanatının zirvelerinden Mustafa Rakım Efendi’den feyz almış, celi sülüs yazı meşk etmiştir. Hatta zor bir yazı olan “celi” de ilerleyerek hocasına yaklaşmıştır derler. 
Topkapı Sarayı Arz Odası’nın son kapısı üzerindeki celi yazı, onun eseridir. Bursa Ulu Camii’nde babası birinci Abdülhamid’in türbesinde ve Konya’da Mevlânâ Türbesi’nde Aksaray Valide Camii’nde vs. birer hat levhası bugün dahi görülebilmektedir. 60’tan fazla celi levhası elimizdedir. Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi’nde sekiz adet eseri görülebilir. Yazılarını varak altınla siyah, nefti, mavi veya fes rengi gibi koyu zeminlere malakari denilen teknikle kabartma olarak yaptırır ve çeşitli abidelere, camilere, mekanlara astırırdı.

İlgili Gönderiler

1 / 48