TarihTürkiye’deki Türk Dünyası

Filibeli Hacı Hafız Tevfik Efendi

1

796 yılında “Filibe”de doğdu ilk öğrenimini Filibe’de
yaptıktan sonra İstanbul’a gelerek 28 yaşında iken Fatih Medresesi’nden icazet
alarak mezun oldu. İlk görevini İstanbul’da Eyüp Sultan’da aldı. Bir süre
burada çalıştıktan sonra tekrar doğum yeri olan Filibe’ye döndü.

Filibe şehrinde 50 sene kadar imamlık yaptı. Lakin savaş
çıkınca tekrar İstanbul’a döndü ve görev istedi. Zamanın Şeyhülislam’ı
tarafından bir göreve tayin edileceği sırada Mudurnulu Hacı Tevfik Efendi Şeyhülislam’a
başvurup rica ile Filibeli Hacı Tevfik efendiyi Mudurnu’ya getirdi. Filibeli Hacı
diye anılan Tevfik Efendi, Mudurnu Yıldırım Bayezid camiinde 50 yıl imamlık
yaptı. Aynı zamanda medrese ve camide kurslar halinde dersler veren Filibeli
Hoca’nın çevre ilçelerden çok sayıda öğrencisi vardı.

Filibeli Hacı Tevfik Efendi Nakşibendi yoluna
bağlıydı. Hayatının 85 senesini namaz kıldırmak ve Kur’an-ı Kerim okumakla
geçiren Filibeli Hoca’nın keramet sahibi olup, Milli mücadele yıllarında halkı
teşvik ederek hizmette bulunmuştur. 133 yaşında iken 26.2.1929 tarihinde vefat
etti. Sağlığında iken kendisi gibi ulema ehlinden olan ve Mudurnu’nun en yüksek
bir tepesinde yatmakta olan Şeyh-ül İmran7ın yanına gömülmeyi vasiyet
ettiğinden bugün Şeyh-ül Ümran Tepesi diye anılmakta olan yere gömüldü.

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 7