Kültür

Ey Erzurum…

* Remzi Oğuz Arık

Erzurum!..

Anadolu’nun doğusunda, eşsiz dağlara dişlerini sıkan, gerekirse, mütecavize bu dişleri gömen bir efsane aslanı gibi diş diş yükselen Erzurum!

Tarihinin eskiliği ile yerin dibine ayaklarını basan; gömdüğü şehitleriyle topraklarının iliklerine kadar Türk olan, şehitlerinin göğe yükselen ruhlariyle başı göklere değen Erzurum!

Tarihimizin her devrinde bizim olan, bizim kalan ve asıl unutulmaz tarafı: Bizi eşsiz bir büyüklükle, doğrulukla temsil eden Erzurum!

Verdiği şehitlerin sayısı, bu ülkeyi ayakta tutmak için yıkılan yuvalarının sayısı bilinmiyen, bu kaç kere Gazi Erzurum!

Ebedî tek parça bir Türkiye görmeye hasret çeken vatanseverlerinin ayağa kalkmak için, üzerine bir taht gibi yükseldiği eşsiz, yüksek yaylamız Erzurum!

Soysuzlaşmayanların, büyük tarih macerasını, soyumuzun sınır ardında kalanlarını büyük bir şuurla gözden geçirmek için tırmandığı, yüksek vatan kulesi Erzurum!

Nihayet.. Kadını ayrı, erkeği ayrı destan yazan ve dünya ordularının kaç kere, kaç kere imrendiği Türk ordusunu, Aziziye tabyalarında kendisine hayran bırakan yiğit, erkek Erzurum!

* * *

Bu metin, kıymetli Türkistan Birliği okuyucuları için şâyân-ı tavsiye telakki edildiğinden Türk Alemiyiz websayfasından iktibas edilerek nazar-ı dikkatinize takdim edilmiştir. Muhtevası ve paylaştığı fikirler tamamen yazarına aittir.

 

 

 

İlgili Gönderiler

1 / 3