TarihZaferlerimiz

Banyaluka Zaferi

R

us seferlerine çıkan Serdar-ı Ekrem Seyyid Mehmed Paşa’nın kumandasındaki Osmanlı ordusunun karşısında Çarlık Rusyası’nın dayanamayacağını bilen Avusturya; 12 Temmuz 1737’de Osmanlı Devleti’ne harb ilân etti.

 

Rusya’nın imdadına yetişmek isteyen Avusturya, Bosna, Eflâk ve Sırbistan istikametinde üç büyük ordu sevk etti. 27 Temmuz’da Niş kalesini zapt edip, ileri harekâta devam ettiler. Bosna Cephesinde Banyaluka’ya kadar ilerleyip, kuşatma yaptılar.

 

Bosna Valisi Hekimoğlu Ali Paşa Banyaluka’ya derhal asker sevk edip, Avusturyalıları bozguna uğratarak kuşatmayı kaldırttı. Banyaluka Zaferi, Avusturyalılar’ı çok korkutup, bütün cephelerde bozulmalarına sebep oldu.

 

Sırbistan cephesinde, Rumeli Beğlerbeği Köprülüzade Ahmed Paşa Niş dahil bölgeden düşmanı attı. Osmanlılar’ın Avusturya cephesindeki zaferlerinden korkan Rusya, Kırım’dan çekilişinin ardından, Azak Denizi’ndeki donanmasını, Türkler’in eline geçmemesi için yaktı.

 

19 Aralık 1737 tarihinde Vezir-i azam tayin edilen Yeğen Mehmed Paşa, 1738’de Belgrad ve Tamuşvar kalelerini tekrar zapt etmek gayesiyle sefere çıktı. Muradiye kuşatmadan kurtarılarak, 15 Ağustos 1738’de Orsora kalesi fethedildi.

 

Belgrad Kalesi civarındaki düşman taarruzu durdurularak kuvvetleri imha edildi. 1738 tarihinde Ruslar’da Avusturyalılar gibi bozgundan bozguna uğratıldı. 1739’daki 22 Temmuz Hisarcık, 19 Ağustos Hotin zaferleri ardından Osmanlı Devleti ile baş edemeyeceğini anlayan Avusturya ve Rusya; batılı ve doğulu devletleri araya koyarak anlaşmak istedi.

 

Felemenk (Hollanda), Fransa, İngiltere ve İran elçileri vasıtasıyla 18 Eylül 1739 tarihinde Avusturya ve Rusya ile Belgrad Andlaşması imzalandı.

 

 

 

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 7