TarihTürkiye’deki Türk Dünyası

Ahmed Hâki İzler

A

slen Türkistanlı olup, şairdir. Türkistan’da Rus muharebelerinde bulunmuş ve burada yakınlarını kaybetmiş, uzun seyahatlerden sonra Konya’ya gelip yerleşmiştir. 

Her türlü gösterişten ve dünya mevkilerinden uzak durmuştur. Konuşmalarında daussıla (sıla hasreti) yani nostalji hissedilirdi. Çocukluğunun geçtiği maziye  hasret, Türkistan’ın istilasından dolayı nefret duyar ve memleketinin içine düştüğü kötü hali düşünürdü. Hafızası kuvvetli ve sağlamdı. Konuştuğu bir sözü icab etmedikçe tekrarlamazdı. Arap ve Fars edebiyatı ve lisanları ile Türkçenin bütün lehçelerine vakıftı. 
Anlaşılmayan beyitlerin anahtarı ondaydı. Bütün hurafeleri, batıl şeyleri rezil ederken, Fuzuli, Hafız-ı Şirazi ve Şa’d-i Şirazi’den sık sık şiirler okurdu.
Konya’nın Köprübaşı Mahallesinde Ovalıoğlu Camii bahçesinde hayatının son senelerini geçirmiş ve 1973’te vefat etmiştir. Kabri Üçler mezarlığındadır.
Hakıyem nar istemem,
Aldatıcı yar istemem.
Vîrâne kalsın bu gönül,
Tâmirine mîmâr istemem.

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 7